Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
  1. Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. od godziny 1530, na terenie zakładu karnego w Chełmie na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

  1. zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

  2. udzielanie osadzonym widzeń;

  3. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

  4. realizację zezwoleń na opuszczenie jednostki penitencjarnej.

 

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

  3. Zakład Karny w Chełmie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

komunikat z dnia 16.03.2020r. Rozmiar: 30.4 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej