Z dniem 23 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk. Dariusza Kossyka. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Damian Frańczak Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Ppłk Dariusz Kossyk został przyjęty do służby 1 sierpnia 2000 r. Od początku związany z działem penitencjarnym, gdzie zajmował stanowiska młodszego wychowawcy, wychowawcy, starszego wychowawcy, a od 1 maja 2012 r. kierownika działu. 6 listopada 2019 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2003 r. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

opracowanie: kpt. Łukasz Bielak;

zdjęcia: por. Paweł Kosiorek.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej