Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie od dnia 27 grudnia 2021 r., na okres 30 dni:

ogranicza się:

1) udzielanie osadzonym widzeń w ten sposób, że:

a) widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych, pozostającym w kwarantannie lub izolacji,

b) w widzeniu uczestniczą maksymalnie dwie osoby tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,

c) widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,

d) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

e) widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego;

2) na terenie Zakładu Karnego w Chełmie cele mieszkalne skazanych w oddziałach typu półotwartego pozostają otwarte w wyznaczonych godzinach w porze dziennej, zgodnie ze stosownym planem zatwierdzonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

3) udzielanie posług religijnych w taki sposób, że liczba uczestniczących w sprawowaniu liturgii lub nabożeństw w kaplicy nie może przekroczyć 10 osób. W przypadku udzielania posług religijnych indywidualnych w pomieszczeniach innych niż kaplica odbywa się przy zachowaniu 1, 5 m odległości.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Chełmie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji i działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

5. Szczegółowe zasady udzielania widzeń dostępne są w zakładce Widzenia, pod adresem: https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-chelmie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej