W trakcie wykonywanych obowiązków służbowych funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie udaremnili dostarczenie na teren jednostki substancji niedozwolonych.

W wyniku prowadzonych czynności profilaktycznych pozyskano informację, że na teren jednostki mogą być dostarczone niedozwolone środki w postaci listów nasączonych podejrzaną substancją. W dniu 15 września 2021 roku w trakcie kontroli korespondencji adresowanej do osadzonych uwagę funkcjonariuszy zwróciła podejrzana struktura i kolor papieru dwóch listów. Wstępne badania narkotestem zabezpieczonych listów wskazały na zawartość pochodnych ekstazy. Listy przekazano funkcjonariuszom Policji.

Kolejny raz, dzięki czujności i sumiennej pracy funkcjonariuszom Służby Więziennej udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki substancji szczególnie groźnych dla życia i zdrowia osadzonych, a także bezpieczeństwa jednostki.

Jest to kolejny sukces funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Chełmie. Ujawnienia przemycanych przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych na teren jednostek penitencjarnych to ważny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa.Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu zapobiec przenikaniu przedmiotów niedozwolonych na teren jednostek penitencjarnych.

tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej