NSZZFiPW w Chełmie przekazał środki ochrony osobistej w postaci maseczek dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników chełmskiej jednostki penitencjarnej.

22 maja 2020 r. kpt. Łukasz Bielak – zastępca przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Zakładzie Karnym w Chełmie przekazał na ręce mjr Andrzeja Weremko, Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie maseczki ochronne w ilości po dwie sztuki dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Maseczki zostały uszyte przez osadzonych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach akcji pn. „Maseczka dla każdego funkcjonariusza i pracownika SW” organizowanej przez Zarząd Główny NSZZFiPW.

tekst: kpt. Łukasz Bielak

zdjęcia: chor. Robert Dziura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej