Rękodzieła wykonane przez skazanych trafiły do dzieci.

             W ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #Resort SprawiedliwościPomaga mjr Konrad Wawryszuk Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie przekazał przedstawicielom Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu (wśród których są również funkcjonariusze Służby Więziennej ) wykonane w Oddziale Terapeutycznym dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo mydełka zapachowe, które następnie zostaną dołączone do prezentów przygotowanych dla podopiecznych Domu Małych Dzieci i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz dzieciom przebywającym w chełmskim szpitalu w ramach akcji MotoMikołaje. Przejazd motocyklistów będzie można obserwować już w najbliższą niedzielę 10 grudnia. Start o godzinie 11 na parkingu przy McDonald's Chełm ul. Lubelska 216.

           Mydełka zostały wykonane w ramach programu resocjalizacji realizowanego przez Oddział Terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo chełmskiej jednostki penitencjarnej. Osadzeni wiedząc, że przygotowują upominki, które następnie trafią do różnych miejsc oferujących pomoc dzieciom chętnie angażują się w tego typu inicjatywy. Uczą się współpracy, nabierają nowych umiejętności. Mają na uwadze również własne rodziny, nierzadko przecież sami są ojcami. Każdy z uczestników ma możliwość własnoręcznego przygotowania mydełka również dla swoich najbliższych, co dodatkowo ma zdecydowanie korzystny wpływ na ich funkcjonowanie.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej