Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy Przedsiębiorstwem Garaż Top Serwis Spółka Cywilna reprezentowana przez Pana Sławomira Susła.

Firma Garaż Top Serwis zajmuje się kompelksową mechaniką samochodową oraz oferuje całodobowa pomoc drogową. Do pracy zostenie skierowanych 2 osadzonych z naszej jednostki.

Program "Praca dla więźniów" zakłada nie tylko możliwość zatrudniania osadzonych, ale również ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych. Firmy i instytucje zainteresowane zatrudnieniem osadzonych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 82 5627871 lub osobiście w Zakładzie karnym w Chełmie ul. Kolejowa 112.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej