W dniu 1 marca 2022 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i anty-sowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych w Bazylice Najświętszej Marii Panny. Po Mszy Świętej przedstawiciele parlamentarzystów, władz miasta, województwa, instytucji, służb mundurowych, kombatantów złożyli wieńce przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB oraz przy Pomniku Armii Krajowej.

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko wraz z pocztem sztandarowym.

Tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej