Pracownicy i funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie honorowo oddali krew.

POMAGAMY!

W odpowiedzi na ponawiające się apele Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie o doskwierającym problemie braku krwi w ramach akcji Oddaj krew - ratuj  życie! pracownicy i funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie honorowo oddali krew. 

Niestety krwiodawcy cały czas są potrzebni i przeważnie jest ich za mało. Tym bardziej cieszymy się, iż wykazując inicjatywę własną, w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” mogliśmy oddać krew ratując tym samym czyjeś życie.

Niestety zarówno dawców krwi jak i szpiku kostnego wciąż jest zbyt mało względem zapotrzebowania. Sytuacja stanowi realne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi.

 

tekst: st. szer. Anna Szwalikowska;

zdjęcia:: ppor. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej