Z dniem 15 marca 2024 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Piotr Burak na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk. Damiana Knapa powołał kpt. Mariusza Dąbrowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał płk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Kpt. Mariusz Dąbrowski został przyjęty do służby 1 listopada 2001 roku w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Od dnia przyjęcia związany jest z pionem ochrony, gdzie zajmował stanowiska od strażnika do starszego inspektora. Następnie pełnił służbę i zdobywał doświadczenie realizując zadania z zakresu spraw ochronnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie oraz Biurze Ochrony i Spraw Obronnych Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2016 roku. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej