W minionym tygodniu mogliśmy oglądać w naszej jednostce wystawę pt.: " Res non humana- rzecz nieludzka", okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944. Właścicielem wystawy jest Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu - Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943), oddział Państwowego Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie. W dniu 8 grudnia odbyła się również lekcja historii, którą dla funkcjonariuszy i osadzonych poprowadził Pan Tomasz Hanejko, Kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

Uczestniczy spotkania zostali zapoznani z wydarzeniami będącymi efektem zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939–1944. Uczestnicy spotkania mogli pogłębić wiedzę i świadomość na temat Holokaustu poznając historyczny kontekst zagłady i funkcjonowania nazistowskich obozów. Zamojszczyzna została włączona przez Niemców do planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej, który przewidywał m.in. wysiedlenie Polaków oraz sprowadzenie w ich miejsce niemieckich osadników z różnych części Europy. Zamojszczyzna odegrała również tragiczną rolę w dokonanej przez niemieckich nazistów zagładzie Żydów. W Bełżcu zlokalizowano jeden z obozów śmierci w ramach " Aktion Reinhardt”, operacji mającej na celu deportację, zagładę i grabież mienia Żydów z Generalnego Gubernatorstwa. Obóz w Bełżcu powstał jako pierwszy spośród trzech tego typu ośrodków w Polsce, to m.in. tutaj naziści testowali różne metody masowego zabijania, zastostowane później w Treblince i Sobiborze.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w roku 2004 jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Do jego głównych zadań należy dokumentowanie i upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu czyli około 450 tys. Żydów z Polski i innych państw Europy, których zgładzono w tym miejscu w latach 1942–1943.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej