Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Pomix" Spółka Cywilna reprezentowaną przez Mateusza Tywoniuka.

Firma "Pomix" produkuje wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (szkielety linii produkcyjnych, hale produkcyjne i magazynowe), elementy wyposażenia linii produkcyjnych, infrastruktury przemysłowej, małej infrastruktury, części samochodowe oraz sprzęt komunalny. W usługach przedsiębiorstwa znajduje się ponadto: frezowanie, toczenie, spawanie oraz cięcie metalu, szlifowanie, piaskowanie i malowanie konstrukcji. Spółka zatrudni grupę w liczbie 5 skazanych.

Program „Praca dla Więźniów” zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 roku jest realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności poprzez ich zawodową aktywizację. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania na skazanego. W Zakładzie Karnym w Chełmie obecnie zatrudnionych jest około 260 osadzonych. Skazani wykonują pracę na rzecz jednostki, instytucji oraz kontrahentów zewnętrznych. Do zatrudnienia odpłatnego są w pierwszej kolejności kierowani osadzeni wobec których sądy nałożyły obowiązek alimentacyjny. Dzięki pozyskanym środkom mogą spłacać nałożone zobowiązania. Ponadto część zarobionych środków przeznaczona jest na fundusz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej.

Program "Praca dla więźniów" zakłada nie tylko możliwość zatrudniania osadzonych, ale również ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych. Firmy i instytucje zainteresowane zatrudnieniem osadzonych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 82 5627871 lub osobiście w Zakładzie karnym w Chełmie ul. Kolejowa 112.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej