Zakład Karny w Chełmie  ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga, przekazał gminie Chełm sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany wśród ośmiu gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko przekazał na ręce Wójta Gminy Chełm Pana Wiesława Kociuby radiotelefony przenośne oraz akcesoria łączności bezprzewodowej. Profesjonalny sprzęt będzie służył ochronie życia i zdrowia mieszkańców gminy. Wójt gminy podziękował za pamięć i wsparcie.

Radiostacje i pozostały sprzęt trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Chełm, gdzie służyć będzie poprawie warunków komunikacji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Po przejściu odpowiedniego serwisu posłuży do realizacji ich celów przez wiele lat. Sprzęt w postaci: radiotelefonów przenośnych 40 sztuk, ładowarek akumulatorowych 6 sztuk, mikrofonogłośników 10 sztuk oraz akumulatorów do radiotelefonów 65 sztuk, został przekazany nieodpłatnie jako zbędny składnik majątku ruchomego w związku z wymianą systemu łączności w Zakładzie Karnym w Chełmie.

#ResortSprawiedliwościPomaga

To jest kolejna akcja pomocowa chełmskiego zakładu karnego. Mamy nadzieję, że sprzęt z którego funkcjonariusze chełmskiej jednostki penitencjarnej już nie korzystają, posłuży jeszcze wiele lat jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej – mówił podczas spotkania ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej