Cieszymy się, że funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Chełmie gotowi są do niesienia pomocy innym, angażują się w różne inicjatywy poza służbą.

Zakład Karny to miejsce, w którym skazani nie tylko odbywają karę pozbawienia wolności. Jesteśmy zobligowani do tego, aby w ramach programów resocjalizacyjnych wdrażać takie oddziaływania, które pomogą osadzonym w powrocie do społeczności. Wyrobienie nawyku pracy, uczenie samokontroli, akceptacji czy szacunku dla innych, uczenie rozwiązywania sytuacji trudnych bez uciekania się do zachowań agresywnych to jedne z najważniejszych zadań realizowanych przez kadrę penitencjarną. W ramach tych oddziaływań możemy między innymi angażować się w życie lokalnej społeczności, zwłaszcza charytatywnie. Okres przedświąteczny to szczególny czas wypełniony wieloma inicjatywami prospołecznymi, pomocowymi.

W dniu 1 grudnia 2021 roku nasza jednostka w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, spotyka się z organizatorami akcji charytatywnych. Gościliśmy Panią Krystynę Łukasik, ze stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, która organizuje 11 bożonarodzeniową paczkę dla bohatera. Na jej ręce przekazujemy poduszki uszyte z nieaktualnych już wzorów mundurów wojskowych, które jesienią tego roku Pani Krystyna przekazała naszej jednostce z prośbą o wykorzystanie. W ramach powyższej akcji przekazano również kartki świąteczne oraz anioły wykonane przez osadzonych w ramach programów readaptacji społecznej.

Spotkaliśmy się również z przedstawicielami Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu, wśród których są nasi funkcjonariusze. Przyłączamy się do nich i przekazujemy na ich ręce uszyte przez skazanych poduszki i koce, które 5 grudnia wraz z innymi podarunkami zostaną przekazane wychowankom Domu Małych Dzieci i Chełmskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.

opracował: kpt. Łukasz Bielak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej