Pomimo deszczowej aury na niebie i błota pod nogami, roboty budowlane związane z przebudową pawilonu idą pełną parą. Inwestycja obejmuje m. in. powiększenie pawilonu mieszkalnego o pomieszczenia socjalne dla funkcjonariuszy, remont istniejących i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt oraz termomodernizację. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz energooszczędnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej znacząco wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji jednostki. Realizacja inwestycji będzie stanowiła kolejny krok ku poprawie warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej i zapewnieniu większego bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Chełmie są zatrudnieni odpłatnie u kontrahenta zewnętrznego, który wykonuje prace związane z remontem. Dzięki takiej formie resocjalizacji nabywają umiejętności i doświadczenia, które może okazać się niezbędne w przypadku możliwości podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego. Ponadto dzięki możliwości zarobkowania spłacają zobowiązania finansowe wobec rodzin i państwa.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej