W ramach realizowanego projektu pilotażowego Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącym promowania postaw obywatelskich, patriotycznych, niepodległościowych oraz kształtujących społeczny wizerunek służby Więziennej wśród funkcjonariuszy, osadzonych oraz młodzieży w dniu 30.03.2022 roku w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się spotkanie patriotyczne dla osadzonych ze znanym lokalnym historykiem z  Panem dr. Andrzejem Rybakiem, autorem książki „Stalag 319”.

Dr Andrzej Rybak przeprowadził prelekcje na temat losów jeńców wojennych oraz stalagów chełmskich, nawiązał do historii miasta Chełma, obozów jeńców wojennych, chełmskich stalagów.  Dr Andrzej Rybak mówił o latach wojny na terenie miasta Chełm. Od 9 października 1939 r. do 22 lipca 1944 r. – Chełm był w niemieckiej strefie okupacyjnej. Był to niezwykle trudny okres dla mieszkańców miasta. Warto pamiętać, że od 1940 r. odbywały się w mieście liczne egzekucje w ramach akcji likwidującej polską inteligencję. Celem spotkania był kontakt osób pozbawionych wolności z ciekawą osobą, która zainspiruje swoimi przeżyciami do wzbudzenia u skazanych nowych zainteresowań oraz kształtowanie u osadzonych postaw patriotycznych i obywatelskich. Spotkanie skierowane było na krzewienie kultury wśród osób pozbawionych wolności jako sposobu na ich resocjalizację oraz rozwój ich potencjału kreatywnego, co może poskutkować łatwiejszą ich adaptacją w społeczeństwie po wyjściu na wolność.

tekst i foto: mjr Radosław Truszkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej