Zakład Karny w Chełmie zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze, firmy i instytucje poszukujące pracowników.

Korzyści dla przedsiębiorców współpracujących ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności wynikające z kooperacji to w szczególności:

 • przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom

 • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy),

 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),

 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

 • prawo do wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy co powoduje większą swobodę w doborze pracowników,

 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 • należności z tytułu ubezpieczenia społecznego tj. składkę emerytalną, rentową
  i wypadkową oraz składki na Fundusz Pracy Zatrudniający będzie przekazywał bezpośrednio do ZUS.

 • rozliczenie podatku dochodowego dokonuje Zakład Karny.

Jako pracodawca zapewniasz jedynie:

 • dojazd do i z miejsca pracy;

 • szkolenie BHP i ppoż;

 • badania medycyny pracy (możliwość wykonania na terenie zakładu karnego);

 • odzież roboczą.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 82 562 78 71 lub e-mail: jaroslaw.jakimcio@sw.gov.pl

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej