Służbę Więzienną w trakcie uroczystości reprezentował z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie mjr Robert Piwko

Na placu apelowym w Garnizonie Chełmskim odbył się uroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego, w którym udział wzięli goście zaproszeni, żołnierze 19 batalionu zmechanizowanego i 19 dywizjonu artylerii samobieżnej oraz orkiestra wojskowa z Lublina.

W trakcie uroczystości wręczono awanse na wyższe stopnie wojskowe jak również wyróżnienia.

 

 

tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej