Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował ppłk Andrzej Weremko – dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Obchody związane z 82. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę połączone były ze Światowym Dniem Sybiraka. Uroczystość zorganizowana została w dniu 17 września 2021 roku przy udziale Związku Sybiraków Oddział w Chełmie.

Światowy Dzień Sybiraka – polskie święto odbywające się corocznie 17 września w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku, zorganizowany przez Związek Sybiraków. Od 2013 ma status święta państwowego.

Przedstawiciele parlamentarzystów, władz miasta, instytucji, służb mundurowych i młodzież złożyli wieńce przy Pomniku Sybiraków oraz Tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB.

 

Tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej