Za nami koniec roku szkolnego, jest więc to czas podsumowań, również dla nas. Od marca nasza jednostka realizuje program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw „W SŁUŻBIE PRAWU” wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przeciągu tak krótkiego czasu zgłosiło się do nas osiem szkół, dzięki czemu zasięg naszych oddziaływań objął łącznie około 500 osób. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grona pedagogicznego rozmawialiśmy z uczniami o fundamentalnych zasadach prawa karnego, staraliśmy się ukazać realia grożące tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Podejmowaliśmy działania promocyjne, starając się tym samym poszerzać wiedzę młodzieży na temat naszej formacji jako tej, która dba o bezpieczeństwo Polaków. Odwoływaliśmy się do naszej wiedzy i doświadczenia mówiąc o konsekwencjach łamania prawa karnego wplatając często również elementy profilaktyki uzależnień. Mamy nadzieję, iż prowadzone przez nas oddziaływania przyczynią się do kształtowania wśród młodzieży postawy odpowiedzialnej, również w kontekście podejmowanych decyzji i wyboru drogi życiowej. Ponadto zapoznawaliśmy ze specyfiką pracy w naszej formacji oraz informowaliśmy o procesie rekrutacji.

Więcej o programie: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy

Więcej o rekrtacji: https://sw.gov.pl/rekrutacja

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej