20 stycznia 2021 r. Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wizytował Zakład Karny w Chełmie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat.

Wizyta w jednostce

Wicewojewoda rozpoczął wizytę od spotkania z kadrą kierowniczą Zakładu Karnego w Chełmie oraz zapoznał się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy tutejszej jednostki.

Prezentacji jednostki dokonał Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie mjr Andrzej Weremko oraz omówił specyfikację jednostki z uwzględnieniem jej przeznaczenia, stanu zaludnienia oraz liczebności kadry. Ponadto omówił inwestycje które zostały zrealizowane w jednostce w 2020 roku oraz realizowane są w dalszym ciągu takie jak:

1. Nadbudowa budynku garażowego w celu zorganizowania punktu przyjęć osadzonych w Zakładzie Karnym w Chełmie – wartość zadania: 2.600.000,-zł (finansowanie – budżet więziennictwa) , termin realizacji: 30.11.2020 roku, zadanie dwuletnie, wykonawca robót: PEPEBE Włocławek Państwowe Przedsiębiorstwo. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

2. Przebudowa hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Chełmie – wartość zadania: 5.800.000,-zł (finansowanie – z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy), termin realizacji: 30.11.2020 roku, przedłużona na 2021rok. Wykonawca robót: PEPEBE Włocławek Państwowe Przedsiębiorstwo. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

3. Termomodernizacja budynku zakwaterowania osadzonych B wraz z łącznikiem w Zakładzie Karnym w Chełmie – wartość zadania: 640.000,-zł (finansowanie – z rezerwy celowej budżetu państwa - realizacja przedsięwzięcia Nr 4 "Termomodernizacja obiektów budowlanych" określonego w "ustawie modernizacyjnej"), termin realizacji: 30.11.2020 roku. Wykonawca robót: P. W. JUREX. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Następnie  Wicewojewoda wraz z Dyrektorem Okręgowym wizytował miejsca realizacji inwestycji, gdzie zapoznał się ze specyfiką pełnienia służby przez funkcjonariuszy. W swoim wystąpieniu kończącym wizytę Wicewojewoda podziękował funkcjonariuszom za ciężką i pełną zaangażowania służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Tekst i zdjęcia: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej