X Ogólnopolski Konkurs na stworzenie czegoś nowego ze starego pod hasłem „Nowe życie starych przedmiotów”

Od organizatorów....

W Zakładzie Karnym w Chełmie organizowany jest X Ogólnopolski konkurs dla osadzonych na stworzenie czegoś nowego ze starego. Przedmiotem konkursu są prace artystyczne osadzonych w jednostkach penitencjarnych w Polsce, których tematem jest inspiracja ekologiczna, w skrócie mówiąc spojrzenie na starocie "nowym okiem" lub też przekwalifikowanie istoty obiektu. Ogólnopolski Konkurs "Nowe życie starych przedmiotów" jest ważnym elementem szeroko rozumianej resocjalizacji oraz ekologii. Działając w nurcie upcyclingu wrzucane są stare, niepotrzebne przedmioty do wyższego obiegu, po przez ich wykorzystanie oraz nadanie im innych form a także niejednokrotnie zmieniając ich przeznaczenie. Upcycling, póki co jest rodzajem "zrób to sam", co ściśle związane jest z rozwijaniem kreatywności bez ograniczeń oraz doskonaleniem manualnym. Dzięki upcycling możemy swoje artystyczne wizje zamieniać na unikalne i niecodzienne rękodzieła, nadając im niestandardową formę. Upcycling powoduje, że jesteśmy nie tylko eco, ale również jesteśmy oryginalni i niepowtarzalni. Najważniejszym elementem w fazie tworzenia jest odwaga w przełamywaniu stereotypów i niczym nieograniczona wyobraźnia, która pozwala na przetwarzanie najbardziej nowatorskich pomysłów w niecodzienne aranżacje. Moda na recykling i artystyczna przemiana zużytych plastikowych butelek, metalowych puszek czy kapsli w rękodzieła artystyczne pozwalają kreatywnie włączyć się w ochronę środowiska naturalnego.

Cele konkursu

 • Uwrażliwienie osadzonych na problem segregacji śmieci;

 • Kreowanie pozytywnych postaw ekologicznych;

 • Innowacyjne podejście do segregacji śmieci;

 • Pobudzanie u osadzonych własnej aktywności twórczej;

 • Rozwijanie poczucia estetyki oraz wrażliwości na piękno;

 • Doskonalenie umiejętności manualnych.

Organizator

 • Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Patronat konkursu

 • Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Partnerzy konkursu

 • Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

Postanowienia ogólne

 • Prace konkursowe, zgodnie z ideą upcycling, mogą być wykonane dowolną techniką; przy doborze dowolności materiału, nie mogą zawierać materiałów nowych, jednakże celem konkursu jest by powstałe prace odznaczały się walorami artystycznymi oraz estetycznymi ( stworzenie czegoś nowego ze starego);

 • Konkurs jest rozszerzony o umożliwienie wykonania prac techniką zdobniczą polegającą na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej Decoupage - dekupaż;

 • Prace konkursowe powstają tylko z materiałów z odzysku;

 • Organizatorzy przyjmują tylko prace indywidualne;

 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac
  m.in. na: wystawie pokonkursowej; w publikacjach internetowych; w prasie lokalnej,
  w mediach społecznościowych organizatora i partnerów oraz na cele charytatywne;

 • Prace zostaną ocenione przez jury, najlepsze zostaną nagrodzone;

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kalendarz konkursu`

09.02.2022 r. – rozesłanie materiałów promocyjnych do wszystkich jednostek penitencjarnych w kraju;

13.05.2022 r. ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych;

20.05.2022 r.  termin rozstrzygnięcia konkursu;

03.06.2022 r. termin zakończenia konkursu i wręczenia nagród, wysłanie dyplomów;

30.05.2022 r. 09.06.2022 r. wystawa pokonkursowa w Bibliotece Publicznej w Chełmie.

Szczegółowych informacji udziela wychowawca Zakładu Karnego w Chełmie

mjr Radosław Truszkowski, tel. 82 562 14 74.

opracował: kpt. Łukasz Bielak

KARTA UCZESTNICTWA 2022 Rozmiar: 61.8 kB
Regulamin konkursu Upcycling 2022 Rozmiar: 308.3 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej