W galerii Nova w Bibliotece Publicznej w Chełmie im. Marii Pauliny Orsetti przy ul. Partyzantów 40 w dniach 16.06.2022 r. - 23.06.2022r. można obejrzeć wystawę pokonkursową prac twórczości osadzonych zorganizowaną w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu „Nowe życie starych przedmiotów”. Uroczystego otwarcia wernisażu dokonał ppłk Marek Kudyk Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie wraz z mjr Łukaszem Bielakiem reprezentującym płk Cyprian Bas - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Zakład Karny w Chełmie od 2013 roku organizuje ogólnopolski konkurs na stworzenie czegoś nowego ze starego. W dobie ekologii oraz zwiększonej świadomości społeczeństwa na segregację śmieci oraz potrzeby recyklingu stało się inspiracją na stworzenie i kontynuację powyższego konkursu.

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 prac artystycznych nadesłanych przez 35 osadzonych z różnych jednostek penitencjarnych w Polsce, spośród których Jury wyłoniło te najciekawsze. Przedmiotem konkursu są prace artystyczne osadzonych, których tematem jest inspiracja ekologiczna, w skrócie mówiąc spojrzenie na starocie „nowym okiem". Biorąc pod uwagę do kogo skierowany jest konkurs ma to wszechstronne zalety. Przede wszystkim uwrażliwiamy osadzonych na potrzebę segregacji śmieci oraz kreujemy pozytywne postawy ekologiczne. Angażowanie się w twórczość więzienną jest korzystne z wielu względów. Niewątpliwe ważnym elementem pozytywnego wpływu innowacyjnego działania skazanych jest doskonalenie i popularyzacja twórczości więziennej. Osadzeni włączając się w działania konkursowe rozwijają przy tym poczucie estetyki oraz wrażliwość na piękno. Wpływa to także, pozytywnie na zagospodarowanie wolnego czasu konkursowiczom. Najważniejszym celem konkursu jest wypowiedzenie się osadzonego przez jego „własny język", co staje się dla niego spełnieniem oraz podnosi jego samoocenę. Więźniowie, którzy przystąpili do konkursu, mieli dość trudne zadanie, gdyż prace konkursowe, zgodnie z ideą upcycling’u nie mogły zawierać materiałów nowych, tylko z odzysku. Upcycling nierozerwalnie łączy się z recyclingiem i szeroką rozumianą ekologią. Takie właśnie prace więźniów prezentowane są na wystawie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Zapraszamy. Służba Więzienna inicjuje oraz wspiera wszelkie innowacyjne oddziaływania służące podnoszeniu skuteczności w procesie readaptacji społecznej osadzonych. W codziennej pracy przez taki działania wzbudza się potencjał osadzonych oraz niweluje ich deficyty. Nadesłane prace osadzonych zostaną przekazane na cele akcji charytatywnych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Pierwsze miejsce:

ZK Barczewo: Cmentarz

Drugie miejsce:

ZK Strzelin: Lampka

Trzecie miejsce:

ZK Sztum: Zegar

Wyróżnienia:

  1. ZK Wierzchowo - Smok;

  2. ZK Chełm - Ciężarowiec;

  3. ZK Barczewo – Samochód, Skoda superb 1934;

  4. ZK Rzeszów – Obraz - życie pond wszystko.

Ponadto podczas wystawy młodzież szkolna oraz osoby zainteresowane miały możliwość zapoznać się z wybranymi środkami przymusu bezpośredniego, ochrony osobistej, pracą i zadaniami funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasadami naboru do naszej formacji. Więcej o rekrutacji TUTAJ

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej