Betlejemskie Światło Pokoju w dniu dzisiejszym dotarło do Zakładu Karnego w Dębicy

W dniu dzisiejszym harcerze z Pierwszego Pilźnieńskiego Szczepu Harcerskiego “Zielony Płomień” im. Sebastiana Petrycego wręczyli na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk. Krzysztofa Maźnickiego Betlejemskie Światło Pokoju. W delegacji uczestniczył opiekun - pwd. Marek Proszowski na co dzień funkcjonariusz działu ewidencji dębickiego zakładu karnego.

“Niech ten ogień przyniesie pokój i radość” - z takim przesłaniem harcerze roznoszą Betlejemskie Światło Pokoju, które dotarło również do funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę w dębickiej jednostce penitencjarnej.

Dyrektor w imieniu załogi podziękował za światło pokoju oraz piękną tradycję kultywowaną co roku i złożył harcerzom najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Podkreślił, iż zwłaszcza w dzisiejszych czasach niesienie przesłania pokoju Narodzenia Pańskiego ma wyjątkowe i szczególne znaczenie. 

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej