W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła oraz gen. insp. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W konferencji udział wziął m. in. dr. hab. Marcin Warchoł wiceminister sprawiedliwości, gen. insp. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Krzysztof Kulczycki Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, mjr Michał Chrościelewski Główny specjalista - Zespół ds. Funduszy Europejskich, Koordynator Programu Ambasadorów, Jerzy Zbigniew Sudoł Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Przewodniczący Zarządu, Damian Diektiarenko przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba. W konferencji również brali udział przedstawiciele służb mundurowych, z którymi jednostki penitencjarne okręgu rzeszowskiego współpracują na co dzień na wielu płaszczyznach.

Projekt jest wdrażany w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu więziennictwa. Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie obejmuje: budowę pawilonu penitencjarnego dla kobiet, budowę domu przejściowego dla kobiet, budowę hali produkcyjnej, budowa budynku wielofunkcyjnego stanowiącego zaplecze administracyjne pod utworzenie nowej jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Chmielowie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną konieczną dla funkcjonowania wszystkich budynków tj. mur zewnętrzny, drogi i dojścia komunikacyjne, uzbrojenie terenu.

dr. hab. Marcin Warchoł wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że w nowym kompleksie penitencjarnym karę pozbawienia wolności odbywać będą kobiety, które zostaną poddane specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym oraz objęte zatrudnieniem w nowo wybudowanej hali produkcyjnej. „Cieszę się, że to właśnie w województwie podkarpackim realizowane są takie inwestycje a region może się szybko rozwijać. Jest to inwestycja za prawie sto milionów złotych, która stworzy nowe miejsca pracy tak w więziennictwie jak i w firmach kooperujących”. - Podziękował również władzom samorządowym Nowej Dęby oraz Niska za współpracę, której efektem jest tak duża inwestycja jak „kompleks penitencjarny w Chmielowie”.

gen. insp. Jacek Kitliński w swojej wypowiedzi podziękował Ministrowi Sprawiedliwości za realizację programów modernizacyjnych w Służbie Więziennej oraz wzrost uposażeń funkcjonariuszy na przestrzeni kilku lat o 68 %. Zachęcał do podjęcia służby i rozpoczęcia swojej kariery właśnie w tej formacji, zwłaszcza że w Chmielowie będzie przybywać miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni z regionu. „Jestem dumny, że to właśnie tutaj, na Podkarpaciu realizowane są tak duże inwestycje jak budowa tego kompleksu penitencjarnego”.

Wszystkie planowane budynki już fizycznie stoją, są przykryte dachem i trwają prace wykończeniowe w środku. Aktualnie montowane są instalacje budynków. Zamontowane są już okna. Dobiegają końca prace budowy muru wokół nowej części jednostki penitencjarnej. W budynku penitencjarnym oraz tzw. domu przejściowym zamontowane będą innowacyjne okna w których nie będzie krat. Posiadają one wszystkie potrzebne certyfikaty bezpieczeństwa, dzięki którym nie będą potrzebne stalowe karty. Zastosowane będą również bardzo nowoczesne rozwiązania proekologiczne, np. związane z zagospodarowaniem wody deszczowej.

Część penitencjarna
Trwa budowa nowoczesnego pawilonu mieszkalnego dla kobiet o pojemności około 202 miejsc z oddziałem terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu.
Po ukończeniu budowy przedmiotowego pawilonu mieszkalnego powstać może nowa, odrębna jednostka penitencjarna o pojemności około 445 osadzonych. W jej skład może wchodzić również istniejący oddział typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn o pojemności 205 osadzonych, którego przeznaczenie w razie konieczności można zmienić na oddział dla kobiet.
Budowa pawilonu z oddziałem aresztu śledczego w Chmielowie ze względu na swą lokalizację umożliwiła by dodatkowo osadzanie tymczasowo aresztowanych jak i skazanych kobiet z województwa świętokrzyskiego, jak i województwa lubelskiego.

Dom przejściowy
Budowa domu przejściowego w polskich realiach ma charakter prekursorski ale wzorowany na rozwiązaniach norweskich. Dom przejściowy będzie znajdował się poza terenem jednostki ale w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Nie będzie posiadał zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz krat w oknach. O ile sam budynek ma być typowym obiektem zamieszkania zbiorowego, to pobyt w nim skazanych kobiet jest nowatorską formą oddziaływań penitencjarnych, opartą o samokontrolę, zatrudnienie i naukę oraz specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne. Działalność domu ma być wspierana przez kuratorską służbę sądową, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Część produkcyjna
Realizowana jest budowa hali produkcyjnej jednonawowej o powierzchni zabudowy ok 1000 m2 położonej w sąsiedztwie budynku penitencjarnego w wyodrębnionej części na obecnym terenie OZ w Chmielowie. W budynku hali planowane są pomieszczenia produkcyjne, magazynowe oraz pomieszczenia socjalne.
Budowa hali produkcyjnej może umożliwić stworzenie ok. 100 miejsc pracy dla osadzonych kobiet w zatrudnieniu odpłatnym wewnątrz jednostki, głównie dla osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz półotwartego. Istotnym atutem budowy kompleksu penitencjarno-produkcyjnego zlokalizowanego w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie jest to, że powstanie on w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” podstrefa Nowa Dęba. Głównym celem powstania w/w strefy był wzrost aktywności gospodarczej na terenach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. w zależności od rodzaju produkcji. Z analizy rynku pracy oraz konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami wynika duże zapotrzebowanie na pracowników przy produkcji wyrobów lekkich oraz precyzyjnych.

Tekst: mjr Mariusz Konefał, Foto: mjr Mariusz Konefał, mł. chor. Paweł Holski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej