Dział Ochrony w każdej jednostce penitencjarnej jest największym i najważniejszym działem służby. Funkcjonariusze tego działu w większości realizują obowiązki w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi. Wykonują działania ochronne, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

Dział Ochrony realizuje zadania związane z ochroną jednostki penitencjarnej i zabezpiecza prawidłowy tok wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Funkcjonariusze realizują czynności wynikające z przepisów, m.in. dokonują kontroli osób które ubiegają się o wstęp, jak i opuszczenie jednostki penitencjarnej, kontroli pojazdów, cel, pomieszczeń, odzieży, paczek, listów oraz osadzonych. Zapewniają bezpieczeństwo w oddziałach mieszkalnych i realizują porządek wewnętrzny jednostki.

Do zadań funkcjonariuszy ochrony należy również: konwojowanie osadzonych między jednostkami, pełnienie służby w oddziałach mieszkalnych, realizacja spacerów osób pozbawionych wolności, przestrzeganie ochrony przeciwpożarowej w jednostce, wykorzystanie psa specjalnego, gromadzenie i przechowywanie informacji uzyskanych w wyniku czynności profilaktycznych, zabezpieczenie funkcjonowania Stanowiska Dowodzenia Dyrektora Zakładu Karnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń funkcjonariuszy w ramach strzelań programowych.

Działem Ochrony w Zakładzie Karnym w Dębicy dowodzi kierownik – mjr Dariusz Waśko wraz z zastępcą mjr. Adamem Mądro.

Zadania w Dziale Ochrony muszą być realizowane z dbałością o każdy szczegół, bo właśnie te drobiazgi decydują o jakości pracy i pozwalają zapewnić bezpieczeństwo oraz ład na terenie jednostki penitencjarnej.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej