W ostatnich dniach odbyły się w Zakładzie Karnym w Dębicy szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego, prowadzone przez instruktorów 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Cykl szkoleń który obejmuje funkcjonariuszy Służby Więziennej organizowany jest przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie na mocy porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną a Wojskami Obrony Terytorialnej, którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych naszego państwa.

Szkolenie poprowadzone zostało przez instruktorów przysposobienia obronnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i miało charakter teoretyczno-praktyczny. Zakres zajęć obejmuje taktykę bojową, topografię wojskową, medycynę pola walki, szkolenie inżyniersko-saperskie, szkolenie strzeleckie i łączność. Zakres szkolenia oraz prowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy dębickiej jednostki penitencjarnej.

Służba Więzienna wypełnia szereg istotnych zadań w systemie bezpieczeństwa państwa. Zadania te wiążą się z utrzymywaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych oraz współdziałaniu z innymi służbami w realizacji zadań. Aby właściwie przygotować się do wykonywanych zadań funkcjonariusze Służby Więziennej biorą udział w szkoleniach z innymi służbami oraz żołnierzami.

Celem współpracy Służby Więziennej z Wojskami Obrony Terytorialnej jest podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy oraz żołnierzy, a także wymiana doświadczeń obu formacji mundurowych.

Efekty tej interakcji służą rozwojowi umiejętności i przyczyniają się do promowania kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości wśród funkcjonariuszy publicznych na temat ewentualnych nowych zagrożeń które mogą wystąpić.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej