W dniach 14-15 listopada 2023 r. odbyły się kolejne spotkania funkcjonariuszy z młodzieżą w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".  

W dębickiej jednostce penitencjarnej gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych im. KEN w Weryni oraz udaliśmy się z wizytą do Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na prezentowane treści ale również dlatego, że uczniowie mieli okazję doświadczyć obecności w zakładzie karnym, czyli w miejscu, które na co dzień jest niedostępne dla ogółu społeczeństwa. 

Podczas zajęć przybliżono uczniom czym jest prawo, jakie konsekwencje niesie za sobą dopuszczanie się czynów karalnych przez młodzież. Omówiono i zaprezentowano codzienną pracę przewodnika wraz z psem specjalnym. Spotkania z uczniami miały wymiar edukacyjny, poznawczy, ale przede wszystkim prewencyjny. Ponadto były doskonałą okazją do tego, aby przekazać uczniom informacje o specyfice pracy w naszej formacji, korzyściach z niej wynikających, a także o codziennych obowiązkach realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w poszczególnych pionach. 

Kształtowanie postaw młodzieży jest bardzo ważnym elementem, który w przyszłości determinuje ich wybory życiowe oraz ścieżkę zawodową. W związku z tym podczas zajęć została również przedstawiona oferta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Tekst i zdjęcia: por. Maciej Betlej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej