Przed dwoma miesiącami st. inspektor Działu Ochrony st. chor. Daniel Lewoń funkcjonariusz Zakładu Karnego w Dublinach. w czasie wolnym od służby, podjął czynności zmierzające do ujęcia sprawcy przestępstwa, a także odzyskania utraconego mienia.

Przy jednym z olsztyńskich marketów wszczął pościg, a następnie zatrzymał mężczyznę, który chwilę wcześniej dokonał kradzieży mienia w kilku sklepach. O postawie funkcjonariusza  przełożeni dowiedzieli się dopiero przed kilkoma dniami, gdy do jednostki wpłynęły podziękowania od Komendanta Miejskiej Policji w Olsztynie. Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppor. Radosław Markuc w uznaniu za obywatelską postawę udzielił funkcjonariuszowi nagrody w postaci urlopu. Pogratulował mu również odwagi, opanowania i profesjonalnej interwencji. Dowiedzione przez Pana Daniela zaangażowanie, wiara w uczciwość oraz natychmiastowa reakcja i chęć niesienia pomocy godne są najwyższego uznania i stanowią wzór do naśladowania.
 

Tekst oraz zdjęcia: ppor. Mateusz Wierzbowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej