Trzej funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, wracając do jednostki macierzystej po zakończeniu czynności związanych z konwojowaniem osadzonych, przyczyniło się do ugaszenia pożaru pojazdu mechanicznego, który płonął na poboczu drogi krajowej numer 703, w pobliżu miejscowości Piątek.

Funkcjonariusze przed przystąpieniem do udzielenia bezpośredniej pomocy kierowcy palącego się pojazdu, w pierwszej kolejności zaparkowali użytkowany pojazd konwojowy w bezpiecznym miejscu od zarzewia pożaru. Zabezpieczyli teren wokół feralnego auta, tak aby inni użytkownicy drogi nie mieli problemów z kontynuowaniem podróży. Upewnili się także czy w pojeździe nie ma innych osób. Kierowca zobligowany został do zawiadomienia służb ratowniczych, a nasi koledzy przystąpili w tym czasie do działania. Po przybyciu na miejsce Państwowej Straży Pożarnej, dalsze czynności gaśnicze przekazane zostały już funkcjonariuszom tej formacji.

Żaden funkcjonariusz ze składu konwoju nie doznał uszczerbku na zdrowiu, a obywatelska postawa konwojentów została nagrodzona przez Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

 

mjr Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej