W dniu 14 czerwca br., na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, rozdano Odznaki Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Data 14 czerwca to szczególnie ważny dzień dla każdego Honorowego Dawcy Krwi. To właśnie w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawstwa. Święto ustanowione i wpisane do kalendarza zostało wprawdzie dopiero w 2004 roku ale medycznie początki krwiodawstwa datowane są na rok 1901, kiedy to austriacki laureat Nagrody Nobla dr Karl Landsteiner odkrył tzw. grupy krwi. Dla poszanowania ważności odkrycia, Światowy Dzień Krwiodawstwa obchodzony jest właśnie w dniu urodzin odkrywcy grup krwi.

Z tej też okazji okazji w siedzibie łódzkiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wręczone zostały odznaczenia państwowe dla zasłużonych Dawców Krwi z województwa łódzkiego. Wyróżnionych uhonorowano Odznakami Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W gronie wyróżnionych znalazł się także i nasz człowiek, ppor. Sebastian Sadowski, funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Garbalinie.

Podporucznik Sebastian Sadowski dawcą krwi jest od ponad 20 lat, a został nim jako osiemnastoletni chłopak. Dziś jako dorosły mężczyzna może się poszczycić oddaniem ponad 23 litrów krwi. Jak sam podkreśla, (...) „pomoc innym jest dla niego bardzo ważna, gdyż w ten specyficzny sposób każdy z nasz może przyczynić się do uratowania drugiemu człowiekowi życia, a przecież dar życia jest szczególnie ważny...”

Funkcjonariusze Służby Więziennej od lat służą bezinteresowną pomocą, propagując ideę dzielenia się cząstką samych siebie z potrzebującymi pomocy. Regularnie uczestniczą w zbiórkach krwi i to zarówno podczas ogólnopolskich i regionalnych akcji ale i dość często odpowiadają na apele o pomoc społeczności lokalnej.

 

kpt. Adam Kowalski

Info RCKiK w Łodzi

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej