Kolejne miejsca pracy dla więźniów odbywających karę pozbawienia wolności, to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a łódzkim oddziałem Poczty Polskiej S.A. Strony, zgodnie z zapisem umowy, zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego zwiększania poziomu zatrudniania osadzonych w szeregach łódzkiej Poczty.

Umowa o wzajemnej współpracy, podpisana została w dniu 03 marca br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie. Podpisy pod umową złożył płk Grzegorz Tomaszewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie oraz p. Joanna Nagodzka – Menedżer ds. obsługi HR Centrum Kadr i Szkoleń Wydział Regionalny Poczty Polskiej S.A. wraz z p. Damianem Góreckim – Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Poczty Polskiej S.A. w asyście p. Agnieszki Uramovej – Kierownika Działu Obsługi Eksploatacji – Wydział Ekspedycyjno Rozdzielczy Region Dystrybucji Łódź.

Zatrudnienie w Poczcie Polskiej znajdą przede wszystkim ci osadzeni, którzy spełniają odpowiednie kryteria i wytyczne do podjęcia pracy poza murami zakładu, w którym odbywają aktualnie karę pozbawienia wolności. Jednym słowem będą to ci więźniowie, wobec których Służba Więzienna ma pewność, iż nie naruszą obowiązujących przepisów prawa i wykorzystają właściwie daną im szansę.

Dzisiejsza finalizacja umowy, wpisuje się także w kontynuację ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”. Jednym z filarów programu jest sukcesywne zwiększanie zatrudnienia, zarówno na terenie samej jednostki, jak i poza murami zakładów karnych i aresztów śledczych. Każdy funkcjonariusz Służby Więziennej wie doskonale, najważniejszym elementem procesu oddziaływania na skazanych jest właśnie praca i to praca przyczynia się najefektywniej do uzyskania oczekiwanych efektów w procesie resocjalizacji. Zgodnie z założeniami programu, hierarchicznie, do zatrudnienia kierowani będą więźniowie posiadający bieżące lub zaległe zobowiązania alimentacyjne, a także posiadający ciążące na nich „inne” zobowiązania finansowe.

Kierownictwo jednostki penitencjarnej w Garbalinie, przewiduje, w roku bieżącym, sukcesywne będzie zwiększać poziom zatrudnienia osadzonych i jest gotowe do wdrażania tegoż procesu. Poziom zatrudnienia zwiększy się zarówno na terenie samego zakładu karnego jak i poza jego murami

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej