Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 5/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na niżej wymienione stanowiska mundurowe:

1. Strażnik działu ochrony - praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowana liczba osób do przyjęcia: 0 – 3 miejsc.

2. Młodszy ratownik medyczny / młodsza pielęgniarka - praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowana liczba osób do przyjęcia: 0 – 1 miejsca.

3. Szef Kuchni Działu Kwatermistrzowskiego - praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowana liczba osób do przyjęcia: 1 miejsce.

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Służby Więziennej, mogą także zapoznać się z ofertą innych jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Wszyscy kandydaci, zainteresowani rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, stosownie wypełnioną dokumentację osobową powinni wysłać pocztą/ kurierem, złożyć osobiście lub przesłać na adres poczty elektronicznej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi do dnia 15 września 2022 roku.

Szczegółów dotyczących aktualnego naboru, należy szukać na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi oraz Zakładu Karnego w Garbalinie w zakładce: PRACA.

 

Przydatne linki poniżej:

https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

 

https://sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-garbalinie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej