Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, zarządził z dniem 20.10.2021 roku, postępowanie kwalifikacyjne nr 9/2021 do służby w Służbie Więziennej na niżej wymienione stanowiska: strażnika działu ochrony, młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza albo młodszego ratownika medycznego (stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności) w jednostkach podległych.

STRAŻNIK  DZIAŁU  OCHRONY 

(funkcjonariusz SW)

 • planowana liczba osób do przyjęcia (pełen etat):

 1. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi: 15-50 miejsc,

 2. Areszt Śledczy w Łodzi: 25-32 miejsca,

 3. Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb.: 3-13 miejsc,

 4. Zakład Karny w Garbalinie: 0-3 miejsca,

 5. Zakład Karny w Łowiczu: 0-3 miejsca,

 6. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi: 0-1 miejsce;

 • miejsce pełnienia służby:

 1. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi – ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź,

 2. Areszt Śledczy w Łodzi – ul. Smutna 21, 91-729 Łódź,

 3. Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim – ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski,

 4. Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz,

 5. Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca,

 6. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi – ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź;

 • rozkład czasu służby: jednozmianowy (godz. 7.30 – 15.30) oraz wielozmianowy (godz. 6.00 – 18.00, godz. 18.00 – 6:00 albo godz. 7.00 – 19.00, godz. 19.00 – 7:00).

Planowane terminy przyjęcia do służby: od IV kwartału 2021 r.

.....................................................................................................................................................................................................

MŁODSZA PIELĘGNIARKA / MŁODSZY PIELĘGNIARZ / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

(funkcjonariusz SW)

 • planowana liczba osób do przyjęcia (pełen etat):

 1. 7-9 miejsc w szpitalu/ ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi – młodszy ratownik medyczny/ młodsza pielęgniarka,

 2. 3-4 miejsca w ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Łodzi – młodszy ratownik medyczny/ młodsza pielęgniarka,

 3. 1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Garbalinie – młodszy ratownik medyczny/ młodsza pielęgniarka;

 4. 1-2 miejsca w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi – młodszy ratownik medyczny/ młodsza pielęgniarka,

 5. 1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu – młodszy ratownik medyczny/ młodsza pielęgniarka;

 • miejsce pełnienia służby:

 1. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi – ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź,

 2. Areszt Śledczy w Łodzi – ul. Smutna 21, 91-729 Łódź,

 3. Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca,

 4. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi – ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź,

 5. Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz;

 • rozkład czasu służby:

 • wielozmianowy – szpital (godz. 6:45 – 18.45, godz. 18.45 – 6:45),

 • jednozmianowy – ambulatorium (godz. 7:30 – 15:30).

Planowane terminy przyjęcia do służby: od IV kwartału 2021 r.

Podstawowe informacje na temat wymagań na dane stanowisko, niezbędnych dokumentów i terminów ich dostarczenia a także postępowania kwalifikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w zakładce PRACA na stronie internetowej jednostki.

Więcej informacji na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać pod adresem:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

ul. Smutna 21, 91-729 Łódź

oraz pod numerem telefonu:

42 675 00 54 lub 42 675 00 20

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej