Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego kolejnych potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą Sędziego Penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

     1. Wprowadzam od dnia 19 października 2020 r. od godziny 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie do dnia 2 listopada 2020 r. do godziny 6:00, z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, ograniczenia dotyczące wstrzymania:

  •  zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej zatrudnionych przez kontrahentów zewnętrznych;
  •  udzielania osadzonym widzeń (poza widzeniami z obrońcami i pełnomocnikami w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku);
  • odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.
  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

  3. Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

 

                                                  Z-ca Dyrektora

                                                       Zakładu Karnego w Grabalinie

                                                       ppłk Mariusz Kasierski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej