Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego kolejnych potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą Sędziego Penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Przedłużam od dnia 2 listopada 2020 roku od godziny 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie  do dnia 30 listopada 2020 roku do godziny 24:00, z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, ograniczenia dotyczące wstrzymania:

  • zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej zatrudnionych przez kontrahentów zewnętrznych,
  • udzielania osadzonym widzeń (poza widzeniami z obrońcami i pełnomocnikami realizowanymi z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku),
  • odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.  

                                       

                                                                        Dyrektor

                                                                              Zakładu Karnego w Grabalinie

                                                                              płk Grzegorz Tomaszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej