W dniu 13 września 2023r. w murach Zakładu Karnego w Garbalinie odbył się koncert muzyczno- profilaktyczny w wykonaniu członków Fundacji SNAP - STOP Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Fundacja SNAP - STOP Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy istnieje od 2016r. Jej początki sięgają 2006r. kiedy to funkcjonowała jako Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie: przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki społecznej, opieki i wychowania, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności oraz integracji społecznej.

Koncert był dla osób odbywających karę pozbawienia wolności świetną okazją do refleksji nad swoim życiem, uznawanym system wartości.

Zajęcia kulturalno-oświatowe stanowią jeden z elementów oddziaływań prowadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej, sprzyjających osiąganiu celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Występ członków fundacji wywołał duże zainteresowanie i uznanie wśród osadzonych.

 

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej