W dniu 21 i 22 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań skierowanych bezpośrednio do osadzonych, ukierunkowanych na promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania wszelkich sporów.

Pierwsze obchody pokojowego rozwiązywania sporów zorganizowano w naszym kraju dopiero w 2008 roku. Międzynarodowy Dzień Mediacji w roku bieżącym obchodzony był w dniu 21 października i z racji tego faktu, wzorem lat ubiegłych, w promowanie idei mediacji włączyli się ponownie przedstawiciele wielu środowisk i współpracujących ze sobą organów państwowych. Byli to głównie wykwalifikowani mediatorzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, adwokaci, a także i funkcjonariusze Służby Więziennej.

Należy zauważyć, iż mediacja nie dotyczy jedynie ludzi i spraw na tzw. „wolności”. Obejmuje swym zasięgiem także i więźniów, którzy odbywają aktualnie kary pozbawienia wolności za murami jednostek penitencjarnych. W trakcie spotkań, wykładów i prelekcji można było dowiedzieć się kiedy, gdzie i jak skorzystać z oferty mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, a także jakie wymierne korzyści może przynieść każdej ze stron konfliktu, po zawarciu porozumienia przy pomocy wykwalifikowanego mediatora.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, na zaproszenie dyrektora zakładu karnego, promocji mediacji wśród wybranej populacji osadzonych podjęli się Kuratorzy z Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łęczycy, tj. p. Aleksandra Gabrysiak oraz Kierownik Zespołu p. Tomasz Kryszkiewicz. W kolejnych dniach, w ramach obchodów tzw. Tygodnia Mediacji, szkolenia dla kolejnych grup osadzonych poprowadziła ppor. Kinga Kaczmarek, przedstawicielka działu terapeutycznego naszej jednostki i zarazem mediator.

kpt. Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej