Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 21 stycznia 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 1/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych. W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na niżej wymienione stanowiska mundurowe:

1. Młodszy wychowawca działu penitencjarnego – funkcjonariusz SW (1 – 2 miejsc),

2. Strażnik działu ochrony - funkcjonariusz SW (1 – 4 miejsc),

3. Młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz / młodszy ratownik medyczny - funkcjonariusz SW (1 miejsce),

4. Szef kuchni Działu Kwatermistrzowskiego - funkcjonariusz SW (1 miejsce).

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Służby Więziennej, mogą także zapoznać się z ofertą innych jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Wszyscy kandydaci, zainteresowani rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, stosownie wypełnioną dokumentację osobową, powinni wysłać tradycyjnie lub przesłać na adres poczty elektronicznej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi do dnia 14 lutego 2022 roku.

Szczegółów dotyczących aktualnego naboru, należy szukać na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. Link poniżej:

https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej