16 maja 2023 odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Garbalinie.

W uroczystości nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Garbalinie uczestniczył Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha a także   Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Piotr Sękowski.

"Sztandar to symbol męstwa, odwagi, wierności ojczyźnie i honoru."- powiedział Wiceminister Piotr Cieplucha.
Sztandar, jaki otrzymał Zakład Karny w Garbalinie, to także wyraz prestiżu i szacunku, na jaki zasługuje w społeczeństwie Służba Więzienna.

"Czas docenić funkcjonariuszki, fuknkcjonariuszy, pracowników Służby Więziennej. Docenić ich wkład w zapewnienie nam na co dzień bezpieczeństwa."- powiedział Wiceminister.

W uroczystości nadania sztandaru, który został ufundowany przez Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON w Raciborzu wzięli udział także m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele  służb mundurowych, a także ordynariusz diecezji łowickiej ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba.

Sztandar używany będzie podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe, wręczania im orderów i odznaczeń.

tekst: ppor.Daria Sadowska 

zdjęcia: kpr.  Aleksandra Walczak

            ppor. Damian Walczak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej