W dniu 30.11.2022 roku doszło do podpisania umowy o zatrudnienie skazanych pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie a firmą Neks Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej.

Nowy kontrahent zobowiązał się współdziałać z garbalińską jednostką penitencjarną w procesie zatrudniania odpłatnego skazanych tak, aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym prowadzonym wobec osadzonych oraz umożliwiała osiągnięcie efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.

Firma Neks Sp. z o.o. jest firmą z prawie trzydziestoletnimi tradycjami w produkcji najwyższej jakości laminatów tekstylnych i technicznych.

Praca wykonywana przez osoby pozbawione wolności jest jedną w ważniejszych form oddziaływań prowadzonych w jednostkach penitencjarnych. Sprzyja nie tylko zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, ale także pozwala na kształtowanie społecznie pożądanych postaw.

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej