„Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata” Albert Einstein

W dniu 23.11.2022r. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie osadzonych z Prezesem Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej p. Jarosławem Wasiakiem. Wykład poświęcony znaczeniu pszczół w życiu człowieka zorganizowany został w ramach programu resocjalizacji "Pasieki w pasiakach" oraz podpisanego w dniu 20 maja 2022r porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej a Zakładem Karnym w Garbalinie.

Zadeklarowana współpraca zakłada kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych, rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ważności i roli owadów zapylających w środowisku naturalnym, kształtowanie umiejętności społecznych, przeciwdziałanie pogłębianiu się zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego osadzonych przebywających na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie.

Wykład wywołał duże zainteresowanie wśród osadzonych i chęć pogłębiania wiedzy o pszczelarstwie.

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej