Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Garbalinie, w dniu 14 sierpnia br uczestniczyli w otwarciu Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku. Zaproszenie do udziału w oficjalnej inauguracji centrum to efekt porozumienia o współpracy, jakie zostało zawarte w maju br. pomiędzy Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej a naszą jednostką. Delegacji Zakładu Karnego w Garbalinie przewodniczył zastępca dyrektora kpt. Karol Kuba.

Organizatorem Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku jest Gmina Witonia we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gledzianówku oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej. Zgodnie z ideą i mottem, centrum edukacyjne ma być miejscem docelowo odwiedzanym przede wszystkim przez młodych mieszkańców gminy Witonia, adeptów pszczelarstwa oraz wszystkie inne osoby zainteresowane edukacją pszczelarską. Tym samym, dzięki inicjatywie funkcjonariuszy Służby Więziennej, także i osadzeni z jednostki penitencjarnej w Garbalinie, zgodnie z podpisaną deklaracją o współpracy na rzecz podnoszenia świadomości proekologicznej i na rzecz pszczelarstwa, będą w najbliższej przyszłości korzystać z zasobów centrum.

Dzięki uprzejmości władz Gminy Witonia oraz Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej, udział w otwarciu centrum był okazją do szerszego zaprezentowania naszej formacji. Każde takie zaproszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej dowyjścia poza mury jednostkito możliwość do spotkania się ze społecznością lokalną. Jak zawsze, sporym zainteresowaniem odwiedzających cieszyło się nasze stoisko służbowe z wykorzystywanymi na co dzień środkami ochrony osobistej funkcjonariuszy. Możliwość praktycznego zapoznania się z wyposażeniem, jego dotknięcie, wzbudza zawsze emocje, zwłaszcza u dzieci i młodszego pokolenia. Niedzielna inauguracja Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku oraz równolegle trwający piknik, były okazją do zapoznania odwiedzających nasze stoisko z ofertą edukacyj Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości. Zainteresowanym służbą w naszej formacji udzielono niezbędnych wskazówek dotyczących wymogów i sposobu prowadzonej rekrutacji do jednostek podstawowych Służby Więziennej.

 

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej