Z inicjatywy funkcjonariuszki Działu Ochrony Zakładu Karnego w Garbalinie zorganizowana została zbiórka produktów chemicznych i szkolnych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubieniu Kujawskim.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” ta sentencja przyświecała funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Garbalinie podczas zorganizowanej zbiórki dla dzieci przebywających decyzją sądu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubieniu Kujawskim.

W dniu 03 listopada 2022r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Garbalinie udali się do placówki w celu przekazania zebranych darów, wśród których znalazły się min. inhalatory i termometry elektronicze.

Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej. Do podstawowych zadań należy min. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb.

Funkcjonariusze garbalińskiej jednostki penitencjarnej po raz kolejny udowodnili, że oprócz profesjonalizmu w trakcie pełnienia służby wykazują się empatią i chęcią niesienia pomocy potrzebującym.

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej