W dniu 16 marca br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, przeprowadzono prelekcję tematyczną dla osadzonych, w formie video konferencji, z przedstawicielem Stowarzyszenia „POSTIS” z Lublina.

Lubelskie stowarzyszenie pomaga głównie trudnej młodzieży, osobom bezrobotnym, a także i byłym pensjonariuszom zakładów karnych i aresztów śledczych. W pierwszej kolejności sponsoring kierowany jest do osób młodych, do 30 roku życia, zagrożonych tzw. „kryzysem bezdomności”. Oferowane jest im dość szerokie i atrakcyjne wsparcie postpenitencjarne wraz z udziałem w projekcie pn. „NOWA DROGA”. Byli aresztanci, mogą liczyć m.in. na dotację finansową, która w praktyce przekłada się na znalezienie własnego lokalu mieszkalnego oraz na przekazanie bonów żywnościowych. Poza pomocą materialną, mogą także w razie potrzeby liczyć na fachową i adekwatną do sytuacji pomoc psychologiczną.

W środowym spotkaniu wzięło udział ośmiu osadzonych, którzy dzięki inicjatywie wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej, mogli zapoznać się z ofertą lubelskiego stowarzyszenia. W praktyce przełożyło się to na realne i żywe zainteresowanie ofertą organizacji i konstruktywnym dialogiem z przedstawicielem Stowarzyszenia „POSTIS”.

mjr Adam Kowalski

Link do strony stowarzyszenia: https://postis.pl

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej