Z dniem 09 marca 2022 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie, por. Sławomira Banasiaka.

Uroczystego wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko służbowe, dokonał płk Jarosław Banasik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, w obecności płk. Grzegorza Tomaszewskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

Pan por. Sławomir Banasiak, przyjęty został do służby w dniu 01.03.2006 roku, w Zakładzie Karnym w Łęczycy, na stanowisko strażnika działu ochrony.       Z dniem 01.02.2009 roku, rozpoczął pełnienie obowiązków służbowych w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi. W roku 2010 roku został oddziałowym działu ochrony, a rok później – zastępcą dowódcy zmiany. W 2012 roku został mianowany dowódcą zmiany, a w 2018 roku zastępcą kierownika działu ochrony.     Z dniem 04.06.2018 roku, został kierownikiem działu ochrony Aresztu Śledczego w Łodzi, a od 01.07.2020 roku – specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej