W ramach kontynuacji współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Stowarzyszeniem Samopomocowym "ABAKUS" z siedzibą w Łodzi, na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla osadzonych i funkcjonariuszy z przedstawicielami ww. stowarzyszenia.

Dzisiejsza wizyta ukierunkowana była na zapoznanie przede wszystkim osadzonych ale także i funkcjonariuszy kadry penitencjarnej z aktualną ofertą dotyczącą pomocy postpenitencjarnej, jaką oferuje Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS. Na chwilę obecną, prowadzone są dwa projekty i to zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, pod nazwą:

1. „Czas na powrót” - finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Fundusz Sprawiedliwości, realizowany do dnia 31.12.2022 roku,

2. „Czysta karta – życie od nowa” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany do dnia 30.09.2023 roku.

Wszyscy sadzeni, którzy wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu, z dużym zainteresowaniem i wnikliwością wsłuchali się w informacje przekazane przez prelegentów z ABAKUSA. Finalnie przełożyło się to na grad pytań i pozytywnych komentarzy, jakie pojawiły się na podsumowaniu dzisiejszej prelekcji. Spotkanie, z dużą pewnością, wesprze i pomoże w przygotowaniu osadzonych do opuszczenia zakładu karnego i planowania dalszego życia, bez wchodzenia w konfliktu z prawem. Dzięki inicjatywie kadry penitencjarnej oraz dobrej i wieloletniej współpracy z „ABAKUSEM”, skazani znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej będą wiedzieli gdzie się udać aby uzyskać fachową pomoc.

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej