W dniu 05.12.2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Grzegorz Tomaszewski przekazał Nadleśniczemu mgr inż. Krzysztofowi Sztarkowi budki lęgowe dla ptaków.

Przekazanie budek nastąpiło w ramach podpisanego w dniu 25.05.2022 r. Porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Nadleśnictwem Grotniki. Współpraca ma na celu prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osadzonych poprzez prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej wobec skazanych.
Z udostępnionych materiałów do budowy infrastruktury lęgowej dla ptactwa, grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie zbudowała budki dla ptaków. Współpraca jest również wsparciem dla programu readaptacji społecznej pt. „Zielona Planeta”, który z założenia ma na celu między innymi zapewnienie możliwości nasadzania lasu i sprzątania terenów leśnych przez osadzonych, podległych Nadleśnictwu.

kpr. Emilia Szwarocka – Kędziora

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej