W dniu 12 września br., na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyły się obchody upamiętniające 82. rocznicę Bitwy nad Bzurą, z udziałem delegacji złożonej z  funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie.

Bitwa nad Bzurą to zbrojne starcie, które toczyło się pomiędzy 9 a 22 września 1939 roku. Była to także największa bitwa tzw. wojny obronnej, prowadzonej przez Wojsko Polskie z niemieckim okupantem. Główną areną ówczesnych walk były takie miasta i wsie jak Łęczyca, Kutno, Piątek, Ozorków, Łowicz, Walewice. Stoczona została przez dwie polskie armie, tj. „Poznań” dowodzoną przez gen. Tadeusza Kutrzebę orazPomorze” dowodzoną przez gen. Władysława Bortnowskiego. Wojsko polskie pomimo rozpaczliwej sytuacji w całym naszym państwie, wykazało niezwykłą inicjatywę i było stroną atakującą, zadając hitlerowcom poważne straty w ludziach jak i w sprzęcie wojskowym.

Jak nakazuje już wieloletnia tradycja, od uroczystej Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła, koncelebrowanej przez łęczyckich księży w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, rozpoczęły się tegoroczne łęczyckie uroczystości rocznicowe. Po mszy, zgodnie z planem uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się na Plac Tadeusza Kościuszki. W tym czasie, z racji bardzo złych warunków atmosferycznych, podjęta została decyzja o rezygnacji z okolicznościowych przemówień, ograniczając się jedynie do podstawowego ceremoniału wojskowego, a następnie do złożenia okolicznościowych wieńców pod pomnikiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą. Cześć i honor bohaterskim żołnierzom, oddały delegacje złożone z miejscowych samorządowców, kombatanci, nauczyciele i uczniowie, zaproszeni goście, a także delegacje służb mundurowych z terenu powiatu łęczyckiego i powiatów ościennych. Po zakończeniu celebracji obchodów rocznicowych na Placu Tadeusza Kościuszki, delegacje i wszyscy zaproszeni udali się na łęczycki cmentarz parafialny przy ulicy Kaliskiej. Tam, przy mogiłach żołnierzy, poległych podczas Bitwy nad Bzurą, odbyła się dalsza część tegorocznego jubileuszu, w trakcie którego odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową oddaną przez kompanię honorową żołnierzy z jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Na zakończenie wszystkie delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze przy mogiłach żołnierzy poległych w okolicach Łęczycy we wrześniu 1939 roku.

Delegacji Zakładu Karnego w Garbalinie przewodniczył kpt. Tomasz Cybulski, z-ca dyrektora jednostki, w asyście kpt. Marcina Dziedzica oraz chor. Roberta Pilichowskiego.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej