Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 25 marca 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 2/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych. W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na niżej wymienione stanowisko mundurowe:

1. Strażnik działu ochrony - praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

    Planowana liczba osób do przyjęcia: 0 – 5 miejsc.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Służby Więziennej, mogą także zapoznać się z ofertą innych jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Wszyscy kandydaci, zainteresowani rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, stosownie wypełnioną dokumentację osobową powinni wysłać pocztą/ kurierem, złożyć osobiście lub przesłać na adres poczty elektronicznej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Szczegółów dotyczących aktualnego naboru, należy szukać na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

Link poniżej:

https://sw.gov.pl/strona/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi-dolacz-do-nas-nabor-do-sluzby-wieziennej

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej